Kultura

All about Cana­dian culture, from people and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eating and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Fin­ding a home, wor­king, pag-save, and inves­ting in Cana­da – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Cana­da. Citi­zen­ship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Tra­vel ideas and tips for visi­ting, tou­ring, and deci­ding where to live in Canada.

Tahanan » Top Story

Relocating sa Canada?

Isinumite ng sa Pebrero 1, 2009 – 3:35 pmWalang mga Puna

Photo ©Carolyn B. HellerThin­king about moving or immi­gra­ting to Canada?

Just arri­ved and trying to figure out how to get settled?

You’ve come to the right place!

This web­site – Living Abroad in Cana­da – has all the infor­ma­tion you need about living, wor­king, pagpunta sa paaralan, or reti­ring in Canada.

Relo­ca­ting to a new coun­try – even one that’s just over an easy-to-cross bor­der – is a major decision.

My fami­ly has been through it. And based on our expe­riences and on plen­ty of research, I’ve com­pi­led this guide to relo­ca­ting to Cana­da.

Maaari mong basahin ang nalalaman tungkol sa most popu­lar places in Cana­da para sa mga expat na nakatira at tungkol sa paper­work requi­red to live and work in Cana­da. Maaari mong malaman kung paano hanapin para sa isang trabaho, makahanap ng bahay, ayusin ang mga paaralan para sa mga ang bata, o kahit na mapahinga sa Canada.

Per­haps even more impor­tant, I’ll intro­duce you to Cana­dian culture at lahat ng bagay, malaki at maliit, that will help you set­tle into your new Cana­dian community.

Kung gusto mo pa rin upang madagdagan ang nalalaman, I’ve writ­ten the book on relo­ca­ting to Cana­da. It’s cal­led Living Abroad in Cana­da, and it’s part of the Buwan imprint mula sa Ava­lon Tra­vel Publi­shing.

Maaari mong Bilhin ang libro from your favo­rite inde­pendent books­tore sa U.S. o in Cana­da, mula sa Amazon.com, at mula sa maraming other online book­sel­lers.

Consi­de­ring Cana­da? Wel­come! I’d like to intro­duce you to my new Cana­dian home.

Pho­to ©Carolyn B. Heller

Mga komento ay sarado.