Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Itinatampok, Imigrasyon

Paano mag-aplay para sa Canadian pagkamamamayan

Isinumite ng sa Nobyembre 20, 2009 – 7:10 saIsa Puna

canadian-passportKaya ka na sa Canada para sa isang habang, at ikaw na ngayon plano-Ning sa aplay para sa Canada cit-i-zen-barko. Narito kung paano:

1. Kumpirmahin na ikaw Eli-sundalo-ble na mag-aplay.

Dapat mong hindi bababa sa 18 taong gulang (o mag-aplay sa iyong par-ent o tagapag-alaga).

Kailangan mong maging isangCanadian per-nanay-nent res-i-kuping.

You need to be able to speak English or French well enough to com­mu­ni­cate.

Kailangan mong nakatira sa Canada para sa hindi bababa sa tatlong ng nakaraang apat na taon. Gamitin ang res-i-dence Cal-CU-la-tugatog tool upang matukoy kung ikaw ay naging sa bansa na may sapat na katagalan.

And you can’t have a recent crim­i­nal record (makuha ang mga detalye mula sa Citizenship and Immigration Canada).

Kung ikaw ay isang U.S. cit-i-zen, pinapayagan ka upang dalawahan US-Canadian pagkamamamayan. (Narito ang mga U.S. at Kanada per-spec-tives sa dalawahan cit-i-zen-barko.) Ogling ang Canadian mga ad para sa Cuban hol-i-araw? Tingnan ang New York Times artikulo tungkol sa mga benepisyo sa Travelers ng pagkakaroon ng maramihang mga pasaporte: "Pagdala Maraming pasaporte? Ito ay hindi lamang para sa Spies."

2. Mag-apply para sa cit-i-zen-barko. Maaari mong ang appli-ca-tion pack-edad online. Ang bayad para adult appli-cants ay $200 (ito ay $100 if you’re under 18).

3. Mag-aral para sa iyong pagsubok cit-i-zen-barko. The gov­ern­ment recent­ly released a new study guide called Tuklasin Canada: ang mga Karapatan at Pananagutan ng Citizenship.

4. Dumaan iyong cit-i-zen-ship na pagsubok.

5. Kung pumasa ka sa pagsubok at matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa pagkamamamayan, attend a cit­i­zen­ship cer­e­mo­ny, kung saan kailangan mong gawin ang panunumpa ng pagkamamamayan (at yes, Canada ay may isang reyna!):

Isumpa ko (o magpatibay) that I will be faith­ful and bear true alle­giance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Reyna ng Canada, Ang kanyang Heirs at tagapagmana, and that I will faith­ful­ly observe the laws of Canada and ful­fil my duties as a Canadian cit­i­zen.

Kailangan mo ng karagdagang infor-nanay-tion? Tsek Citizenship at Immigration Canada pagkamamamayan FAQ.

Larawan ni Jason kosmonawt (Flickr)

Isa Puna »