Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Kultura

Pagpapasalamat: Ano ang iba't-ibang sa Canada?

Isinumite ng sa Nobyembre 25, 2010 – 1:35 pm6 Komento

In hon­or of American Thanksgiving Day, Canadian Buhay mag­a­zine has post­ed a quiz: Paano Canadian feasts Thanksgiving dif-fer mula sa mga Amerikano Thanksgivings?

I’ve found that the meals them­selves are fair­ly sim­i­lar — pabo, bagay-bagay-ing, sarsa, matamis pota-toes, cran­ber­ry sauce, at ang isang masagana ang dami ng mga pie biyaya holiday talahanayan sa magkabilang panig ng hangganan- Ngunit ang Canadian Buhay arti-cle points out sev­er­al small dif­fer­ences.

Sa akin, ang pinakamalaking dif-fer-ence ang rel-isang-tive impor-tance na ang hol-i-araw sa dalawang coun-sinusubukang: Thanksgiving ay isang mas mas malaking deal sa timog ng hangganan. People cer­tain­ly do have fam­i­ly din­ners for Thanksgiving here in Canada, but there isn’t the mass trav­el fren­zy you find in the States.

At pa rin ako ayusin-ing sa hav-ing aming pabo kapistahan sa Oktubre!

Paano tungkol sa iyo, fel-mababang Amerikano expat? Huwag mong makaligtaan ang Amerikano Thanksgiving? Mag-iwan ng komento at ipaalam sa amin kung paano kayo cel-e-bata-ing US ang araw ng pabo.

At tingnan ang aming mga post mula sa huling Thanksgiving: Amerikano Thanksgiving: Huwag mo ito makaligtaan?

Maligayang Amerikano Thanksgiving!

Pumpkin pie pho­to by Cal-gar-mga yre-view (Flickr)

6 Komento »

 • at sabi ni:

  One major dif­fer­ence I’ve not­ed is that Americans tend to have their Thanksgiving meal on the Thursday evening, where­as Canadians have their meal any­time from Friday to Monday. Tingin ko rin, sa kontra-tras sa kung ano ang sa rebista-isang-zine na sipiin mo sug-gests, that Canadian meals are nowhere near as mono­lith­ic as their American coun­ter­parts. Canadians ay may posibilidad na isama ang mga lokal at eth-NIC spe-cial-i-kurbatang. My wife’s fam­i­ly always includes that deli­cious Prairie treat: ang taksi-bage na roll. Magkano Mas gusto ko ang Canadian pagdiriwang sa isang Amerikano. While I miss see­ing my fam­i­ly, Hindi ko maintindihan ang overshadowing ng Thanksgiving sa pamamagitan ng Pasko. Celebrating in October helps keep the hol­i­day true to its roots as a har­vest fes­ti­val.

  • Carolyn B. Heller sabi ni:

   Salamat para sa mga ang com-ments, At. That’s true that there does­n’t seem to be a set day or time for the Thanksgiving meal in Canada — just some time dur­ing the Thanksgiving Day week­end. And I’ve nev­er had cab­bage rolls at Thanksgiving, but they sound deli­cious!

 • kmgm sabi ni:

  Bilang isang Amerikano Liv-ing sa Canada, this is the one hol­i­day that real­ly sad­dens me that I am not able to cel­e­brate in true U.S. estilo. It tru­ly is my favorite hol­i­day. Ito ay may noth-ing na gawin na may malapit-ing ng Pasko, o Black Biyernes shop-ping (which I have nev­er expe­ri­enced) – it was about the being with my fam­i­ly, makita ang aking mga kaibigan, laro-ing at relos-ing paa-ball, the cool New England weath­er, at siyempre ang pagkain.

  Nahirapan ako noong nakaraang Huwebes bilang napanood ko ang aking asawa pumunta off sa trabaho at ilagay ang aking mga anak sa bus, at nagastos sa araw na nag-iisa. This year is was a lit­tle bit hard­er because, kami ay nagkaroon ng magulang / guro kontra-fer-ences na ng gabi. No thanks­giv­ing din­ner.

  Ako tingin-ing susunod na taon, Ako ay patuloy na sa bahay ang mga bata.

 • Zhu sabi ni:

  Nang walang alinlangan, I can’t com­pare but I have the feel­ing that Thanksgiving is a much big­ger deal in the U.S.A. Maybe because it is also a syn­onym of Black Friday and OMG-Christmas-is-com­ing?

  • Carolyn B. Heller sabi ni:

   I’m not sure why Thanksgiving is a much big­ger deal in the U.S. kaysa sa Canada, but I do think it pre­ced­ed the cre­ation of the “Black Friday” shop­ping day. American schoolkids spend a lot of time learn­ing about the Pilgrims who first set­tled the U.S. silangan baybayin at ang binti-dulo ng unang Thanksgiving, so the Thanksgiving din­ner has a cer­tain mythol­o­gy sur­round­ing it. It’s a non-reli­gious hol­i­day, so its cel­e­bra­tion isn’t lim­it­ed to par­tic­u­lar reli­gious groups, but that’s true in Canada as well.

   Kung ang anumang-isa pa ang may anumang mga saloobin tungkol sa rel-isang-tive impor-tance na ng Thanksgiving sa US. at Canada, please chime in!