Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Pang-araw-araw na Buhay

Kalidad at Gastos ng Buhay sa US kumpara sa Canada

Isinumite ng sa Nobyembre 12, 2012 – 6:29 saWalang mga Puna

Quebec City grocery storeIs it cheap­er to live in the U.S. o Canada? And which coun­try offers a bet­ter qual­i­ty of life?

Ang isang kamakailan-lamang na Investopia magpaskil, U.S. O Canada: Aling Bansa Ay Best Upang Tumawag Home?, con­sid­ered a vari­ety of fac­tors, includ-Pina sabihin nang buong tiwala-edad salaries, cost of food and oth­er dai­ly life items, pangangalaga ng kalusugan, post-sec­ondary edu­ca­tion, at magulang bakasyon.

Habang pagtatasa ay marahil oversimplified, the con­clu­sions were:

Average salaries ay SIM-i-lar in the two coun­tries.

General cost of liv­ing is some­what high­er in Canada. Pagkain gastos, sa par-pagkimbot ng laman-u-lar, are high­er in Canada.

Cost of post-sec­ondary edu­ca­tion is much low­er in Canada.

Cost of health care is much high­er in the U.S., and health insur­ance is not uni­ver­sal­ly avail­able.

Canada ay may higit pa masaganang serbisyong panlipunan, includ­ing its parental leave pol­i­cy.

The sum­ma­ry? Sa katagalan, fam-i-kasinungalingan ay mabusog ang taya-Ter sa Canada, because of the low­er health and edu­ca­tion costs and more lib­er­al social poli­cies.

Ano sa tingin ninyo? Are there oth­er impor­tant fac­tors to con­sid­er in assess­ing cost and qual­i­ty of life?

Kung nilipat mo sa pagitan ng U.S. at Canada, please leave a com­ment and share your expe­ri­ence.

Quebec City gro­cery pho­to by Lions (Flickr)

Mga komento ay sarado.