Tahanan » Tungkol sa may-akda

Tungkol sa may-akda

cbheller-author-photo-2008Hello! Ako Carolyn B. Heller. I’m a trav­el writer, may-akda ng libro na ang, Buhay sa ibang bansa sa Canada, at lumikha ng Buhay sa ibang bansa sa Canada website.

I’m an American — I was born in Pennsylvania, lumaki sa Indiana, pinuntahan siya-lege sa Rhode Island, at nanirahan para sa maraming mga taon sa Boston - at sa 2003, I moved to Canada with my hus­band and daugh­ters. My fam­i­ly and I now hold dual U.S.-Canadian citizenship.

Na ako trav­eled to near­ly 40 coun-sumusubok sa anim na salungat-Ti-nents, at akowrite about trav­el, pagkain, cul-ture para sa gabay-aklat, rebista-isang-zines, balita-pa-pers, at online na pub-li-ca-tions. Aking pinakabagong aklat ay Buwan Ontario, a trav­el guide that’s packed with infor­ma­tion about the province of Ontario. Mag-click dito upang matuto nang higit pa tungkol sa aking sulat-ing at ang aking trav-els.

Bakit ako magsulat Buhay sa ibang bansa sa Canada at cre-kumain ito web-site? Because when my fam­i­ly and I moved to Canada, we were con­tin­u­al­ly sur­prised by all the things we did­n’t know!

I hope you’ll find the infor­ma­tion here at www​.livingabroad​in​cana​da​.com and in the book useful.

Masiyahan sa iyong explo-pagkain, at wel-dumating sa Canada!