Tahanan » Aking Canada Story

Aking Canada Story

Photo ©Alan Albert

Mukhang mo famil-iar, pa sa paanuman kakaiba - ikaw ay sa pamamagitan ng anumang mga pagkakataon Kanada?

Ito Bagong Yorker kotse-tun caption sums up ang relasyon mayroon ang maraming mga Amerikano sa Canada. We know Canada like we might casu­al­ly know any next-door neigh­bor. Humihingi kami cor-dial, say “hel­lo,"At pumunta tungkol sa aming mga sariling negosyo.

Sigurado, karamihan sa mga Amerikano alam ng isang bagay tungkol sa aming hilagang kapitbahay. Kami scan ulo-linya tungkol sa pangangalaga ng kalusugan ng uni-ver-asin, same-sex mar­riage, at hock­ey mania. Nakita kami ng pho-tos ng ang majes-pagkimbot ng laman moun-tains, qui­et coves, paghatak-ER-ing kailanman-gulay, and vast stretch­es of arc­tic wilder­ness. Maaari naming basahin sur-veys call-ing Vancouver ang pinakamahusay na lungsod sa mundo na mabuhay, com-par-ing makisig Montreal sa Paris, at ranggo-ing Toronto among the planet’s most mul­ti­cul­tur­al metrop­o­lis­es. Kami famil-iar sa Canada, but we may not real­ly know our Canadian neigh­bors – until some­thing hap­pens that makes us take notice.

For my fam­i­ly, ito ay isang trabaho alok.

And after our unan­tic­i­pat­ed move over the bor­der, as my fam­i­ly and I began fig­ur­ing out how to man­age the tran­si­tion to our new Canadian home, we quick­ly dis­cov­ered that cross-ing ang Bor-der sa vaca-tion-Ilang-bagay namin gusto tapos maraming beses na-wasn’t the same as liv­ing and work­ing in a dif­fer­ent coun­try.

Dahil sa Canada is a dif­fer­ent coun­try. Talaga, that sounds sil­ly; we knew we were mov­ing to a new nation with its own gov­ern­ment, mon­ey, at batas. Yet because Canada felt so com­fort­able – so sim­i­lar to the United States – we were sur­prised at how many things we need­ed to sort out.

Ang per-mits we need­ed to begin work­ing. Ang doc-u-ments we need­ed to move our car. Kung paano ayusin para sa kalusugan insur-ance at file ang aming mga babalik sa buwis. Hindi tulad ng maraming mga immi-pamigay ng ulo-ing ibang bansa, we didn’t need to learn a new lan­guage or adapt to exot­ic cus­toms. Kami ay pagpunta sa coun-subukan karapatan susunod na pinto. Yet there were still plen­ty of challenges.

After we sort­ed out the paper­work, kahit na, we began to adjust to our adopt­ed coun­try. Natutunan namin sa lalong madaling panahon upang yakapin Canada’s mul­ti­cul­tur­al esthet­ic, Sam-sa pling bagong pagkain, sumali-ing sa lokal Fes-Ti-vals, and get­ting acquaint­ed with expats from across the globe. Namin dumating sa appre-ci-kumain ng aktibo, out­door-ori­ent­ed cul­ture, kung saan peo-ple gumawa ng oras upang pumunta ski-ing, sumakay kanilang mga bikes, o maglakad kasama ang tubig-harap. And we began to slow our hur­ry-up atti­tudes to a more inilatag-likod Canadian bilis.

Sa paglipas ng panahon, we’ve also dis­cov­ered many oth­er dif­fer­ences between Canadian and American cul­ture. We’ve become acquaint­ed with Timbits. Natutunan kung ano ang hawakan are and why the kids need­ed them for soc­cer. May korte kung bakit mayhol-i-araw sa Queen ng England ay kapanganakan-araw.

Kung ikaw explor-ing ito web-site, maaari kang iniisip tungkol sa paglipat sa Canada o maaaring mayroon ka nang dito. Whatever your rea­son for con­sid­er­ing Canada – that neigh­bor who’s famil­iar yet just a bit dif­fer­ent – wel­come. Gusto kong ipakilala sa aking bagong Canadian bahay.

- Excerpted mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Alan Albert