Tahanan » Pagreretiro

Pagreretiro

Photo ©Alan Albert

Ka balak-Ning itigil sa Canada?

Sa pagsusuri ng iyong mga pagpipilian sa imigrasyon, isang malaking desisyon para sa retirees ay kung balak mong nakatira sa Canada para sa higit sa anim na buwan sa isang taon.

Huwag mo Kailangan mo ng isang Visa?

Kung ikaw ay isang mamamayan ng Estados Unidos ang, U.K., Australya, Niyusiland, Hapon, Republic of Korea, Pransiya, Italiya, Espanya, or a long list of oth­er European or Caribbean coun­tries, at nais mong upang manatili sa Canada para sa mas mababa sa anim na buwan with­in a one-year peri­od, maaari mong Napag-Canada bilang isang bisita. No visa or oth­er spe­cial paper­work is required. Maraming mga Amerikano na sum-mer sa Vancouver Island, para sa pagsusulit-ple, at manalo-Ter sa Phoenix o Palm Springs, nakatira sa Canada bilang vis-i-tors, heading timog sa bawat taon bago ang kanilang anim na buwan hanggang.

If you’re a cit­i­zen of anoth­er coun­try (tingnan ang listahan sa Citizenship at Immigration Canada website), maaari mo pa ring pumupunta sa Canada para sa hanggang sa anim na buwan ng taon, ngunit dapat mong aplay para sa isang Temporary Visa Residente.

Magulang at nuno "Super Visa"

Mayroon ba kayong isang bata o apo na living sa Canada na ay isang Canadian citizen o permanenteng residente? Pagkatapos ay maaari kang maging Eli-sundalo-ble para sa Magulang at mga lolo o lola Super Visa.

Bibigyang-daan ang Super Visa kang manatiling sa Canada para sa hanggang sa dalawang taon.

Even if you’re from a coun­try that does­n’t require a visa to vis­it Canada, maaari kang mag-aplay para sa Super Visa kung naabot mo ang mga pamantayan at nais mong upang manatili sa Canada para sa higit sa anim na buwan.

Permanenteng Residence sa Canada

To live in Canada per­ma­nent­ly or para sa higit sa anim na buwan sa isang taon, you usu­al­ly must aplay para sa bawat-nanay-nent res-i-kuping Sta-tus. Bilang isang Retired tao, it can be more dif­fi­cult to qual­i­fy for per­ma­nent res­i­dence, since the gov­ern­ment con­sid­ers your abil­i­ty to work – and sup­port your­self – an impor­tant factor.

Ang mabuting balita ay na edu-ca-tion bilang. If you’re well edu­cat­ed, magsalita ka ng Ingles at Pranses ang trangkaso-ent, and your spouse also has a uni­ver­si­ty degree, you’re more like­ly to qual­i­fy. A retired pro­fes­sor with a PhD is more like­ly to be accept­ed than a retired truck dri­ver with a high-school education.

Isa pang fac-tugatog ay ang halaga ng sav-ings mayroon kang. Kahit na ikaw ay ititigil, if you can demon­strate that you have ample finan­cial resources to take care of your­self and your fam­i­ly, Canada will usu­al­ly look more favor­ably on your appli­ca­tion. At kung mayroon kang mga pondo upang mamuhunan sa Canada, that’s anoth­er plus.

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa proseso ng nag-aaplay para sa permanenteng paninirahan mula sa Citizenship at Immigration Canada.

Family Sponsorship

If you have a fam­i­ly mem­ber who is already liv­ing in Canada, alinman bilang isang permanenteng residente o mamamayan, maaari silang magagawang "spon-sor", na mapabilis ang iyong aplikasyon para sa permanenteng paninirahan.

Gayunman, give care­ful thought to fam­i­ly spon­sor­ship. Ang iyong sponsor ay dapat sumang-ayon upang magbigay ng suporta sa pananalapi para sa iyo, kung NEC-es-sary, for a peri­od of three to ten years.

Tandaan din na ang Canada has tem­porar­i­ly stopped accept­ing fam­i­ly spon­sor­ship appli­ca­tions for par­ents and grand­par­ents, hindi bababa sa hanggang Nobyembre 2013. Kung mayroon kang isang anak o apo sa Canada, you may want to con­sid­er the Magulang at mga lolo o lola Super Visa sa halip.

Kailan Ilapat sa Halika sa Canada

Kung isinasaalang-alang mo Ihihinto sa Canada, magplano nang maaga. Canada is more like­ly to give more favor­able con­sid­er­a­tion to younger peo­ple who are still in the workforce.

Immigration abogado David Aujla nagmumungkahi na ang mga prospective na retirees dapat apply for per­ma­nent res­i­dent sta­tus before you’ve actu­al­ly retired.

At ito ay isang magandang ideya upang patagalin sa Canada bago ka magretiro upang malaman kung saan mo nais upang mabuhay at maging komportable sa iyong bagong bansa.

Paghahanap ng Home

Visitors to Canada are allowed to pur­chase prop­er­ty and to rent out that prop­er­ty when they are not using it.

The British Columbia Real Estate Association has a use­ful guide to Buying and Selling Canadian Property for Non-Residents, and the Canada Mortgage and Housing Corporation offers afree Newcomer’s Guide to rent­ing and buy­ing prop­er­ty in Canada.

I-update: Isinasaalang-alang kung saan itigil sa Canada? Tingnan ang post na ito sa Tuktok 10 Lugar upang mapahinga sa Canada.

Larawan © Alan Albert