Tahanan » Papel sa Trabaho 101

Papel sa Trabaho 101

Photo ©Alan Albert

Kaya you’ve decid­ed to move to Canada. Pagbati! Kayo ay sumali-ing higit sa 250,000 oth-ers na immi-rehasan ang sa Canada bawat taon. Now it’s time to take care of the paper­work.

Hindi lamang kayo maaaring kunin at tumuloy sa buong hangganan, at least if you plan to work or go to school or stay for more than an extend­ed vaca­tion. Kailangan mo per-di-Sion mula sa Canadian gov-ern-ment.

Paano mo makakuha ng na per-di-Sion? Paano mo igos-ure ang pinakamahusay na paraan upang immi-rehas na bakal sa Canada–the way with the great­est chance of suc­cess – for you and your fam­i­ly?

The fac­tors to con­sid­er are:

  • Mo ang com-ing sa Canada para sa higit pa o mas mababa sa anim na buwan?
  • Mayroon ba kayong isangtrabaho alok o poten-tial upahan-ment sa Canada?
  • Sigurado ka com-ing sa Canada sa go to school or uni­ver­si­ty?
  • Ka balak-Ning sa mapahinga sa Canada?
  • Gusto mong ilipat sa Canada per­ma­nent­ly or for at least sev­er­al years?

Kumuha ng com-kuta-ma, dahil kahit na iyong natukoy ang iyong mga dahilan para sa pagdating sa Canada, ang papel-trabaho na proseso sa halip napakahabang, at kailangan mong maunawaan ang mga iba't-ibang mga pagpipilian ng imigrasyon. Basahin ang sa para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga dokumento na kailangan mong vis­it Canada, magtrabaho sa Canada, o pag-aaral sa Canada, o aplay para sa Canada per-nanay-nent res-i-kuping Sta-tus.

- Excerpted (sa bahagi) mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Alan Albert