Kultura

All about Cana­dian culture, from people and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eating and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Fin­ding a home, wor­king, pag-save, and inves­ting in Cana­da – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Cana­da. Citi­zen­ship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Tra­vel ideas and tips for visi­ting, tou­ring, and deci­ding where to live in Canada.

Tahanan » Archive by Tags

Articles tagged with: naninirahan sa Canada

Ang Pinakamahusay na Mga lugar sa Live sa Toronto: Ranking the City’s Neighborhoods
Agosto 15, 2013 – 8:49 sa | Comments Off sa Ang Pinakamahusay na Mga lugar sa Live sa Toronto: Ranking the City’s Neighborhoods
Ang Pinakamahusay na Mga lugar sa Live sa Toronto: Ranking the City’s Neighborhoods

Toron­to Life maga­zine has relea­sed what they call a « most­ly scien­ti­fic » ran­king of the city’s 140 kapitbahayan.

Wor­king with resear­chers from the Uni­ver­si­ty of Toron­to, they eva­lua­ted fac­tors like hou­sing costs, tran­sit access, krimen rate, …

What’s Different in Canada? Isang Gabay para sa mga Amerikanong
Hulyo 10, 2013 – 2:28 pm | Comments Off sa What’s Different in Canada? Isang Gabay para sa mga Amerikanong
What’s Different in Canada ? Isang Gabay para sa mga Amerikanong

"Nanay, there’s a word that people use here that means ‘hat,’” my 10-year-old daugh­ter told me one day during our first win­ter in Vancouver.

"Mukhang 'tunika.'"

"Tunika?"Tinanong ko. "Ang anim? Ikaw ay …

Bakit Ilipat sa Victoria? It’s the Imagination Economy, Nakababagod
Hunyo 6, 2013 – 9:32 sa | Comments Off sa Bakit Ilipat sa Victoria? It’s the Imagination Economy, Nakababagod
Bakit Ilipat sa Victoria? It’s the Imagination Economy, Nakababagod

Bri­tish Colum­bia’s capi­tal city of Vic­to­ria used to be dub­bed a des­ti­na­tion for the « new­ly wed and near­ly dead. » Yes, it was – and still is – popu­lar among both new­ly­weds and reti­rees, but with

Isinasaalang-alang ang Immigration sa Canada? Here are the Best Places for New Immigrants to Live
Mayo 12, 2013 – 12:26 pm | Comments Off sa Isinasaalang-alang ang Immigration sa Canada? Here are the Best Places for New Immigrants to Live
Isinasaalang-alang ang Immigration sa Canada? Here are the Best Places for New Immigrants to Live

We recent­ly repor­ted on the Moneysense annual ran­king of Best Places to Live in Cana­da. As part of this year’s sur­vey, the publi­ca­tion also ran­ked Cana­da’s Best Places for New Immi­grants.

Anim sa mga nangungunang …

Pinakamahusay na Mga lugar sa Live: Canada ay Top 10 Lungsod (2013)
Mayo 8, 2013 – 3:21 pm | Comments Off sa Pinakamahusay na Mga lugar sa Live: Canada ay Top 10 Lungsod (2013)
Pinakamahusay na Mga lugar sa Live: Canada ay Top 10 Lungsod (2013)

Bawat taon, Moneysense rate ng Canada's Best Places to Live, pagtimbang ng mga salik na magkakaibang gaya ng panahon, kinikita at mga buwis, mga prospect ng trabaho, access sa pangangalaga ng kalusugan, affordability sa bahay, krimen rate, and ove­rall life­style, inclu­ding the per­cen­tage of