Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Archive by Tags

Articles tagged with: pulitika

Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?
Nobyembre 5, 2012 – 12:50 pm | Comments Off sa Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?
Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?

Tuwing apat na taon, as the next US pres­i­den­tial elec­tion approach­es, spec-u-la-tion nagsisimula muli.

Will thou­sands of Americans move to Canada if their can­di­date los­es?

In “At a Loss? Mayroong Laging Canada,"Ang New York Times

Canadian real estate market: Nasa panganib para sa isang US-estilo sa pag-crash?
Setyembre 16, 2010 – 7:20 sa | Comments Off sa Canadian real estate market: Nasa panganib para sa isang US-estilo sa pag-crash?
Canadian real estate market: Nasa panganib para sa isang US-estilo sa pag-crash?

If you’re look­ing to buy a home in Canada, it’s under­stand­able if you’re a bit jit­tery about the hous­ing mar­ket.

Housing prices in Canada have climbed sig­nif­i­cant­ly dahil sa ang taon 2000, par­tic­u­lar­ly in the largest cities: Vancouver, …

Pampulitika kawastuhan: Higit pang mga Amerikano o Canada?
Marso 19, 2010 – 7:05 sa | Comments Off sa Pampulitika kawastuhan: Higit pang mga Amerikano o Canada?
Pampulitika kawastuhan: Higit pang mga Amerikano o Canada?

Bago ko inilipat sa Canada, Ginamit ko na isipin na ang U.S. nagkaroon ng monopolyo sa pampulitika kawastuhan. Hindi bababa sa New England kung saan ako nakatira, every­one wish­es you “Happy Holidays,” instead of “Merry Christmas” or “Happy Hanukkah”

Canada nagta-target ng mga bihasang manggagawa mula sa U.S.
Nobyembre 13, 2009 – 7:25 sa | Comments Off sa Canada targets skilled workers from the U.S.
Canada nagta-target ng mga bihasang manggagawa mula sa U.S.

Is Canada “steal­ing tal­ent from Uncle Sam?"

Ayon sa kamakailang Maclean ng arti-cle:

Bawat taon, a wave of for­eign-born employ­ees in the U.S. exhausts the sixth and final year of work visas known as H‑1Bs—doc­u­ments cre­at­ed for

Dating U.S. president Bill Clinton upang makipag-usap sa Toronto
Agosto 21, 2009 – 8:45 sa | Comments Off sa Dating U.S. president Bill Clinton upang makipag-usap sa Toronto
Dating U.S. president Bill Clinton upang makipag-usap sa Toronto

Dating U.S. president Bill Clinton ay makipag-usap sa Toronto sa Sabado, Agosto 29 at 4 pm, dur­ing the annu­al Canadian National Exhibition.

Clinton will address the mass­es at BMO Field, which has a seat­ing capac­i­ty of more