Kultura

Lahat tungkol sa kultura ng Canada, mula sa mga tao at wika hanggang sa pagkain, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

Mula sa pangangalaga sa kalusugan at edukasyon, sa lokal na pagkain at pamimili, sa mga kapistahan at mga bagay na dapat gawin, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, makatipid, at pamumuhunan sa Canada - narito kung paano

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, o paglipat sa Canada. Impormasyon sa pagkamamamayan, masyado.

Maglakbay

Mga ideya sa paglalakbay at mga tip para sa pagbisita, paglilibot, at pagpapasya kung saan maninirahan sa Canada.

Tahanan » Archive by Tags

Articles tagged with: pulitika

Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?
Nobyembre 5, 2012 – 12:50 pm | Comments Off sa Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?
Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?

Tuwing apat na taon, as the next US pres­i­den­tial elec­tion approach­es, spec-u-la-tion nagsisimula muli.

Will thou­sands of Americans move to Canada if their can­di­date loses?

In “At a Loss? Mayroong Laging Canada,"Ang New York Times writes …

Canadian real estate market: Nasa panganib para sa isang US-estilo sa pag-crash?
Setyembre 16, 2010 – 7:20 sa | Comments Off sa Canadian real estate market: Nasa panganib para sa isang US-estilo sa pag-crash?
Canadian real estate market: Nasa panganib para sa isang US-estilo sa pag-crash?

If you’re look­ing to buy a home in Canada, it’s under­stand­able if you’re a bit jit­tery about the hous­ing market.

Housing prices in Canada have climbed sig­nif­i­cant­ly dahil sa ang taon 2000, par­tic­u­lar­ly in the largest cities: Vancouver, …

Pampulitika kawastuhan: Higit pang mga Amerikano o Canada?
Marso 19, 2010 – 7:05 sa | Comments Off sa Pampulitika kawastuhan: Higit pang mga Amerikano o Canada?
Pampulitika kawastuhan: Higit pang mga Amerikano o Canada?

Bago ko inilipat sa Canada, Ginamit ko na isipin na ang U.S. nagkaroon ng monopolyo sa pampulitika kawastuhan. Hindi bababa sa New England kung saan ako nakatira, every­one wish­es you “Happy Holidays,” instead of “Merry Christmas” or “Happy Hanukkah”

Canada nagta-target ng mga bihasang manggagawa mula sa U.S.
Nobyembre 13, 2009 – 7:25 sa | Comments Off sa Canada targets skilled workers from the U.S.
Canada nagta-target ng mga bihasang manggagawa mula sa U.S.

Is Canada “steal­ing tal­ent from Uncle Sam?"

Ayon sa kamakailang Maclean ng artikulo:

Bawat taon, a wave of for­eign-born employ­ees in the U.S. exhausts the sixth and final year of work visas known as H‑1Bs—doc­u­ments cre­at­ed for

Dating U.S. president Bill Clinton upang makipag-usap sa Toronto
Agosto 21, 2009 – 8:45 sa | Comments Off sa Dating U.S. president Bill Clinton upang makipag-usap sa Toronto
Dating U.S. president Bill Clinton upang makipag-usap sa Toronto

Dating U.S. president Bill Clinton ay makipag-usap sa Toronto sa Sabado, Agosto 29 at 4 pm, dur­ing the annu­al Canadian National Exhibition.

Clinton will address the mass­es at BMO Field, which has a seat­ing capac­i­ty of more