Tahanan » Tuktok 10 Lugar sa Live

Tuktok 10 Lugar sa Live

Photo ©Carolyn B. Heller

Once you’ve elect­ed to move to Canada, you still have a big deci­sion to make: what part of this vast coun­try will be your new home?

Talaga, kung mayroon kang isang alok sa trabaho, Ang pagpili ay maaaring gawin para sa iyo. Kung ikaw ang kalayaan upang magpasya kung saan tumira, how­ev­er, makikita mo sa nar-hilera ang iyong mga pagpipilian.

Here’s a list of some of the most pop­u­lar des­ti­na­tions for peo­ple relo­cat­ing to Canada:

  1. Vancouver (British Columbia)
  2. Toronto (Ontario)
  3. Montreal (Quebec)
  4. Victoria & Vancouver Island (British Columbia)
  5. Ski bayan ng Canada sa: Tagapagsipol (British Columbia), Banff / Canmore (Alberta), Mont-Tremblant (Quebec)
  6. Okanagan Wine Bansa (British Columbia)
  7. Otawa (Ontario)
  8. Niagara Peninsula (Ontario)
  9. Quebec City (Quebec)
  10. Calgary (Alberta)


Larawan © Carolyn B. Heller