Tahanan » Libreng Relocation Referral Service

Libreng Relocation Referral Service

Kailangan mo ng tulong sa pagpaplano ng iyong paglipat sa Canada o pag-aayos sa pagkatapos ng iyong pagdating?

Nag-aalok kami ng isanglibreng Sumangguni-ral ser-vice to con­nect you to trust­ed ser­vice providers.

  • Kailangan mo ng tulong sa papel-trabaho para immi-grat-ing sa Canada?
  • Kailangan mo ng payo tungkol sa tax­es, mamuhunan-ments, or cross-bor­der finance?
  • Want a refer­ral to a local real estate agent?
  • Naghahanap para sa isangmov­ing com­pa­ny expert in cross-bor­der relocation?
  • Kailangan mo ng makatulong apply-ing para sa gumana visa, lumitaw ang mga mag-aaral, or per­ma­nent res­i­den­cy?
  • Interesado sa isang “get acquaint­ed” tour ng lungsod na kung saan kayo tingin-ing ng pamumuhay na?
  • Nais mo bang maghanap ng isang magandang paaralan sa matuto o pag-aralan ang Ingles?

"Your ser­vice to me was fan­tas­tic. Ilagay mo sa akin-ugnayan sa ang pinakamahusay na peo-ple, peo­ple close to where I live. Salamat, muli at muli. "
- Tom A.

PAUNAWA: We are sor­ry to announce that Living Abroad in Canada has dis­con­tin­ued its free relo­ca­tion refer­ral service.