Tahanan » Paggawa sa Canada

Paggawa sa Canada

Photo ©Carolyn B. Heller

When it comes to immi­grants wor­king in Cana­da, Citi­zen­ship and Immi­gra­tion Cana­da quite blunt­ly states that “It is ille­gal to work without a requi­red work per­mit."

Dapat mayroon kang isang confir­med job offer (in wri­ting) bago ka maaaring mag-aplay para sa isang trabaho permit.

In gene­ral, mo must apply for a work per­mit before you arrive in Cana­da.

To learn more about the pro­cess of applying for a Cana­dian work per­mit, isang magandang lugar upang magsimula ay ang Citi­zen­ship and Immi­gra­tion Cana­da web­site.

– Excerp­ted from the book, Nakatira sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Pho­to ©Carolyn B. Heller