Tahanan » Paggawa sa Canada

Paggawa sa Canada

Photo ©Carolyn B. Heller

Pagdating sa immi-pamigay trabaho-ing sa Canada, Citizenship and Immigration Canada quite blunt­ly states that “It is ille­gal to work with­out a required work per­mit."

Dapat mayroon kang isangkontra-firmed na nag-aalok ng trabaho (sa sulat-ing) bago ka maaaring mag-aplay para sa isang trabaho permit.

In gen­er­al, mo must apply for a work per­mit before you arrive sa Canada.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng apply­ing for a Canadian work per­mit, isang magandang lugar upang magsimula ay ang Citizenship at Immigration Canada web-site.

- Excerpted mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Carolyn B. Heller