Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Archive by Tags

Articles tagged with: balita

Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?
Nobyembre 5, 2012 – 12:50 pm | Comments Off sa Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?
Kung ang iyong Kandidato Loses, Ikaw ay Ilipat sa Canada?

Tuwing apat na taon, as the next US pres­i­den­tial elec­tion approach­es, spec-u-la-tion nagsisimula muli.

Will thou­sands of Americans move to Canada if their can­di­date los­es?

In “At a Loss? Mayroong Laging Canada,"Ang New York Times

Plan ng Canada upang Ilunsad ang Startup Visa para sa Immigrant negosyante sa 2013
Oktubre 18, 2012 – 7:35 sa | Comments Off sa Plan ng Canada upang Ilunsad ang Startup Visa para sa Immigrant negosyante sa 2013
Plan ng Canada upang Ilunsad ang Startup Visa para sa Immigrant negosyante sa 2013

Para sa ilang oras, pro­pos­als have been cir­cu­lat­ing for a new “Startup Visa,” designed for new­com­ers who want to launch a busi­ness in Canada.

Canada’s Citizenship and Immigration Minister Jason Kenney recent­ly announced that the gov­ern­ment is mov­ing

Anim na paraan upang maiwasan ang mga pandaraya sa immigration
Mayo 4, 2011 – 3:14 pm | 2 Komento
Anim na paraan upang maiwasan ang mga pandaraya sa immigration

Naghahanap para sa tulong sa iyong immigration gawaing isinusulat? Watch out for peo­ple false­ly claim­ing to be “Immigration Consultants.”

The gov­ern­ment of Canada has recent­ly begun crack­ing down on scam­mers tar­get­ing poten­tial immi­grants.

According to Citizenship and

Upang mahanap ang kaligayahan, magkaroon sa Montreal
Agosto 2, 2010 – 4:04 pm | Comments Off sa Upang mahanap ang kaligayahan, magkaroon sa Montreal
Upang mahanap ang kaligayahan, magkaroon sa Montreal

Naghahanap ng suwerte-pay-Ness? Nag-iisa Planet sabi ni, "Halika sa Montreal."

The Australia-based trav­el guide com­pa­ny recent­ly pub­lished a list of the World’s 10 Happiest lugar, at ang lungsod ng Montreal - inilarawan bilang "linisin, wel­com­ing and

Kailangan mo ng trabaho? Magkaroon sa Canada
Hulyo 19, 2010 – 10:35 sa | 3 Komento
Kailangan mo ng trabaho? Magkaroon sa Canada

Canada has been get­ting a lot of love from the U.S. media late­ly. Bilang ng U.S. econ­o­my con­tin­ues to floun­der, ang Amerikano pindutin ay sabihin-ing, “Go North!"

Stubbornly mataas na mga rate ng kawalan ng trabaho ay nakuha mo bumaba? Not sold