Tahanan » Okanagan Wine Bansa

Okanagan Wine Bansa

Photo ©Alan Albert

Tungkol sa 400 kilo-ako-ters (250 milya) silangan ng Vancouver ay ang Okanagan Valley, sa rehiyon lokal mapalakas-ers tumawag "Napa North."Sa cen-ng tral British Columbia, ang Okanagan ay milder, dri­er, at araw-nier kaysa sa baybayin, which has giv­en rise to a bur­geon­ing alak ang indus na subukan.

While the Okanagan has nei­ther the num­ber of winer­ies nor the exten­sive tourist infra­struc­ture of its south-of-the-bor­der idol – yet – there’s masarap na alak na ginawa dito, plen­ty to do, at dami ng oppor-Tu-Ni-kurbatang sa turismo, real estate, and oth­er indus­tries. With a chain of lakes and the moun­tains near­by, ang Okanagan nat­ur­al set­ting earns paggalang, masyado.

The Okanagan has his­tor­i­cal­ly been an agri­cul­tur­al area. Kilala para sa "beach­es and peach­es,” it’s long been a sum­mer vaca­tion spot for fam­i­lies who come to swim in the lakes and hike in the hills, and a win­ter get­away for “snow­birds” from oth­er parts of Canada.

Ngayon one of the fastest-grow­ing regions in British Columbia, the Okanagan is pop­u­lar year-round with retirees, sec­ond-home own­ers, and younger fam­i­lies seek­ing to escape from urban life.

Okanagan relo-ca-tion na mapagkukunan:

- Excerpted (sa bahagi) mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Osoyoos Lake pho­to ©Alan Albert