Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Pang-araw-araw na Buhay

Maligayang Family Day, Isla Araw, Louis Riel Day…

Isinumite ng sa Pebrero 17, 2011 – 5:51 pm2 Komento

Sa US, the third Monday in February is a nation­al hol­i­day. Washington ng Kaarawan (often cel­e­brat­ed as Presidents’ Day) hon-ors George Washington, the first American pres­i­dent.

Kung kayo ay nakatira sa Ontario, Alberta, Saskatchewan, Prince Edward Island, o Manitoba, then you’re in luck!

Sa mga Canadian probinsya, the third Monday in February is a hol­i­day, masyado.

Ito ay Family Day in sev­er­al provinces, includ-ing Ontario, Alberta, at Saskatchewan.

Sa Prince Edward Island, ang Pebrero hol-i-araw ay tinatawag na Isla Araw.

At sa Manitoba, kumuha ka ng isang araw off para sa Louis Riel Day, hon-o-ing ang Métis (French-abo­rig­i­nal) leader cred­it­ed with being the “father” of the province.

Sa mga probinsya, bangko, paaralan, at gov-ern-ment opisina ay sarado. Ang ilang mga tindahan ay bukas, as are fed­er­al gov­ern­ment offices.

Mayroon ba kayong mga plano para sa Pebrero hol-i-araw? Sa Ontario, maraming mga lungsod at bayan orga-nize ang lahat ng mga uri ng manalo-Ter activ-i-kurbatang. If there’s a par­tic­u­lar­ly fun event that’s hap­pen­ing in your com­mu­ni­ty, please leave a com­ment and let us know.

Ito Pebrero hol-i-araw ay hindi a nation­al hol­i­day in Canada, kaya kung kayo ay nakatira sa British Columbia, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland at Labrador, Bagong Brunswick, o sa anumang ng Canadian Ter-ri-to-ries (ang Yukon, Northwest Territories, o Nunavut), masyadong masamang. Mayroon ka na magtrabaho sa Lunes. Pinagsisisihan!

Rideau Kanal (Otawa) pho­to by matt.boman (Flickr)

2 Komento »