Kultura

All about Cana­dian culture, from people and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eating and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Fin­ding a home, wor­king, pag-save, and inves­ting in Cana­da – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Cana­da. Citi­zen­ship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Tra­vel ideas and tips for visi­ting, tou­ring, and deci­ding where to live in Canada.

Tahanan » Imigrasyon

Canada Plans to Launch Startup Visa for Immigrant Entrepreneurs in 2013

Isinumite ng noong Oktubre 18, 2012 – 7:35 saWalang mga Puna

Immigration folderPara sa ilang oras, pro­po­sals have been cir­cu­la­ting for a new « Star­tup Visa» desi­gned for new­co­mers who want to launch a busi­ness in Cana­da.

Cana­da’s Citi­zen­ship and Immi­gra­tion Minis­ter Jason Ken­ney recent­ly announ­ced that the govern­ment is moving for­ward with the star­tup visa.

This article in the Finan­cial Post ay may higit pang mga detalye: Cana­da plans new visa to lure high-tech immi­grant entre­pre­neurs.

Accor­ding to isang Globo & Koreo ulat, the govern­ment plans to launch the new star­tup visa in 2013.

In the inter­im, Cana­da has tem­po­ra­ri­ly stop­ped accep­ting appli­ca­tions for per­ma­nent resident sta­tus sa ilalim ng parehong Immi­grant Inves­tor Pro­gram at ang Entre­pre­neur Pro­gram.

Immi­gra­tion fol­der pho­to by Jen­nie Faber (fli­ckr)

Mga komento ay sarado.