Tahanan » Sinisimulan ang isang negosyo

Sinisimulan ang isang negosyo

Photo ©Carolyn B. Heller

Ang Canadian gov-ern-ment ay aktibong encour-AG-ing immi-pamigay na gustong start a busi­ness na dumating sa Canada, hindi bababa sa kung ikaw ay may expe-ri-ence, rel-e-vant kasanayan, at finan-cial na mapagkukunan. And despite the lin­ger­ing per­cep­tion that Canada is a high-​​tax nation, isang 2006 KPMG pag-aaral natagpuan na ang costs of oper­at­ing a busi­ness, ang includ-ing elec-tric-ity na mga rate ng, lupa at kontra-struc-tion gastos, at cor-po-rate ng buwis, ay mas mababa sa Canada kaysa sa iba pang mga G7 bansa (sa Estados Unidos, Pransiya, Italiya, U.K., Hapon, at Alemanya).

The Canadian gov­ern­ment has a num­ber of mga mapagkukunan upang-alok ng mga prospective na negosyante. Ang fed-eral pamahalaan Pamumuhunan, Agham, & Teknolohiya Branch pro­vides a wealth of infor­ma­tion designed for non-​​Canadians who are con­sid­er­ing start­ing a busi­ness in Canada. Ang isa pang mahusay na panimulang punto ay ang pamahalaan Canada Negosyo web-site para sa mga negosyante.

Ang mga probinsiya na pamahalaan din nag-aalok ng malawak na mga mapagkukunan para sa mga negosyante. Ang British Columbia Ministry of Economic Development at Mamuhunan British Columbia; ang Alberta Ministri ng sa Pagtatrabaho, Imigrasyon, at Industriya; ang Ontario Ministri ng Economic Development at Trade; at ang gov-ern-ment ng Quebec all pro­vide infor­ma­tion about launch­ing a busi­ness in each of these provinces.

- Excerpted mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Carolyn B. Heller