Tahanan » Sinisimulan ang isang negosyo

Sinisimulan ang isang negosyo

Photo ©Carolyn B. Heller

Ang Canadian gov-ern-ment ay active­ly encour­ag­ing immi­grants na gustong start a busi­ness na dumating sa Canada, hindi bababa sa kung ikaw ay may expe-ri-ence, rel-e-vant kasanayan, at finan-cial na mapagkukunan. And despite the lin­ger­ing per­cep­tion that Canada is a high-tax nation, a 2006 KPMG study found that the costs of oper­at­ing a busi­ness, includ­ing elec­tric­i­ty rates, lupa at kontra-struc-tion gastos, and cor­po­rate tax­es, ay low­er in Canada than in the oth­er G7 nations (sa Estados Unidos, Pransiya, Italiya, U.K., Hapon, at Alemanya).

The Canadian gov­ern­ment has a num­ber of mga mapagkukunan upang-alok ng mga prospective na negosyante. The fed­er­al government’s Pamumuhunan, Agham, & Teknolohiya Branch pro­vides a wealth of infor­ma­tion designed for non-Canadians who are con­sid­er­ing start­ing a busi­ness in Canada. Ang isa pang mahusay na panimulang punto ay ang pamahalaan Canada Negosyo web-site para sa mga negosyante.

Ang mga probinsiya na pamahalaan din nag-aalok ng malawak na mga mapagkukunan para sa mga negosyante. Ang British Columbia Ministry of Economic Development at Mamuhunan British Columbia; ang Alberta Ministri ng sa Pagtatrabaho, Imigrasyon, at Industriya; ang Ontario Ministri ng Economic Development at Trade; at ang gov-ern-ment ng Quebec all pro­vide infor­ma­tion about launch­ing a busi­ness in each of these provinces.

- Excerpted mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Carolyn B. Heller