Tahanan » Niagara Peninsula

Niagara Peninsula

Photo ©Carolyn B. Heller

If you’re think­ing about a part-time or retire­ment des­ti­na­tion, or if you fan­cy your­self an innkeep­er, wine-mak­er, o restau-RA-teur, Ontario ay Niagara rehiyon has a lot to offer.

Ang bawat tao'y alam Niagara para sa epony na-mous Talon na Gumuhit ng throngs ng mga honeymooners at tourists. Ngunit mas upscale mga attractions dalhin ang mga bisita sa rehiyon, masyado, cre­at­ing oppor­tu­ni­ties for food‑, wine‑, and tourism-relat­ed busi­ness­es and estab­lish­ing vibrant com­mu­ni­ties for part-time residents.

Sa katunayan, ang Niagara Peninsula ay naging isa ng Canada sa major wine-pro­duc­ing regions. Sa mainit kabuuan nito-mers at freez-ing manalo-ters, Ontario is the world’s largest pro­duc­er of ice wine, isang matamis, intense­ly fla­vor­ful dessert wine. Hindi lamang ay ang rehiyon ay higit sa 50 winer­ies putting out increas­ing­ly high-qual­i­ty prod­ucts, ang lugar ay akit ng mas marami at mas tourists alak.

- Excerpted mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Carolyn B. Heller