Tahanan » Otawa

Otawa

Photo ©Carolyn B. Heller

Canada’s nation­al cap­i­tal, Otawa ay puno ng maringal bumuo-ings, magnilay-nilay-ums, at Lunes-u-ments. Tulad ng Washington, D.C. lures tourists mula sa buong Estados Unidos at sa ibang bansa, Ottawa is a major attrac­tion for Canadian and inter­na­tion­al visitors.

While the gov­ern­ment is the major employ­er, edu­ca­tion and high-tech pro­vide lots of jobs here. Perhaps because the fed­er­al gov­ern­ment is offi­cial­ly bilin­gual, Otawa ay isa ng Canada sa pinaka-bilin-gual lungsod, with many res­i­dents mov­ing eas­i­ly between English and French.

Ottawa is a well-edu­cat­ed city, masyado. Maclean ng list­ed Ottawa as one of Canada’s smartest cities, per-mga haps dahil sa rehiyon trabaho-lakas ay the high­est per­cent­age of uni­ver­si­ty grad­u­ates in Canada, at (nakatali sa Boston) ang pinakamataas na konsentrasyon ng mga PhDs sa North America.

Ottawa’s cost of liv­ing con­sis­tent­ly ranks as the hindi bababa sa mahal ng anumang Canadian metropolitan area. Sa tungkol sa isang mil-leon res-i-dents, ito ay isangLiv-ma, fam­i­ly-ori­ent­ed lungsod. While Canada’s cap­i­tal is full of cer­e­mo­ny and pomp, just a short dis­tance from the Parliament build­ings are com­fort­able res­i­den­tial neigh­bor­hoods, and in less than an hour’s dri­ve, maaari mong maging sa ilang.

Ottawa relo-ca-tion na mapagkukunan:

- Excerpted (sa bahagi) mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Ottawa Parliament build­ing pho­to ©Carolyn B. Heller