Kultura

All about Canadian cul­ture, from peo­ple and lan­guage to food, inumin, mga libro, musika, at film

Pang-araw-araw na Buhay

From health care and edu­ca­tion, to local eat­ing and shop­ping, to fes­ti­vals and things to do, makuha ang pagsalok sa buhay sa Canada

Pabahay, Trabaho, & Pera

Hinahanap ang ng bahay, trabaho-ing, sav­ing, and invest­ing in Canada – here’s how

Imigrasyon

Ano ang kailangan mong malaman upang manirahan sa, magtrabaho sa, or immi­grate to Canada. Citizenship infor­ma­tion, masyado.

Maglakbay

Travel ideas and tips for vis­it­ing, tour­ing, and decid­ing where to live in Canada.

Tahanan » Itinatampok, Imigrasyon

10 Mga paraan upang mandayuhan sa Canada

Isinumite ng sa Mayo 31, 2011 – 6:05 sa4 Komento

Face with Canadian FlagMayroong higit sa isang paraan immi-rehasan ang sa Canada.

Sigurado ka com-ing sa Canada sa magtrabaho, mamuhunan, or start a busi­ness? Gusto mo bang pumunta sa paaralan o learn a lan­guage? Mayroon ba kayong fam­i­ly in Canada?

Find the immi­gra­tion path that’s best for you.

Here’s an out­line of Canada immi-gra-tion pro-gramo:

IF YOU ARE A… CONSIDER APPLYING TO IMMIGRATE AS A…
Skilled work­er or pro­fes­sion­al Federal bihasang Worker o Panlalawigan kandidato

 

Bihasang trades-per-anak Federal Skilled Trades per­son

 

Person with a con­firmed job offer or you have ajob that does not require a work per­mit Temporary Foreign Worker

 

 

Bihasang Entre-pre-neur o mamumuhunan Start-Up Visa

 

Taong may karanasan sa pagtatrabaho o pag-aaral sa Canada Canadian Experience Class can­di­date

 

Mag-aaral Mag-aaral

 

Relative of a fam­i­ly mem­ber liv­ing in Canada Na-sponsor na Family Member

 

Self-employed indi­vid­ual with expe­ri­ence in cul­tur­al activ­i­ties, ath-ipaalam-ICS, or farm man­age­ment Self-Employed Person

 

Refugee seek­ing pro­tec­tion Takas

 

Ang bawat isa sa mga programang ito ay may mahigpit na pangangailangan at ang kanyang sariling proseso ng aplikasyon. I-click ang mga link sa itaas upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa kung ano ay kasangkot.

Whether or not you qual­i­fy under afed­er­al immi­gra­tion pro­gram, you may qual­i­fy — or qual­i­fy more quick­ly — under aPanlalawigan kandidato Programa, na kung saan ay nagbibigay-daan sa mga imigrante na may ilang mga kasanayan upang tumira sa Quebec, Ontario, British Columbia, or oth­er Canadian provinces.

Habang ang maraming tao ay maaaring mag-aplay sa kanilang sarili, some find it eas­i­er to get help from akwalipikadong immigration consultant o abogado.

Have you immi­grat­ed to Canada under one of these pro­grams? Share your sto­ry in the com­ments.

Updated July 2013.

Larawan ni sfllaw (Flickr)

4 Komento »

 • nabil arioui sabi ni:

  salut j’ais un diplome de cuisinier2005 et l’éx­péri­once de 5ans et bacalau­re­at 2003 LA NATIONALITé maro­cain et ce que je peux trou­vé un chance dimi­gra­tion a cana­da par ce que il ya quelqu’un isi qui ma dit j’ai une avo­cat il faux chargé votre dosé 17.000dh plus 3.OOOdh pour le birau dimi­gra­tion cana­di­an et ce que c’est exacte le repanse slt mesieu?

 • A.K.M.Sharifuzzaman sabi ni:

  Hi,
  This shar­i­fuz­za­man i want to find job in Canada and want to live in Canada if there any scope pls told me how?

  Salamat at tungkol

  Sharif

 • Zhu sabi ni:

  Good ref­er­ence sheet!

  I immi­grat­ed under the spon­sor pro­gram. I might have qual­i­fied under the Quebec skilled work­er pro­gram but at the time, Ako ay 21 at lacked rel-e-vant trabaho expe-ri-ence. So we went with the oth­er way, the spon­sor­ship.

  • mayte sabi ni:

   Hola Zhu como con­seguiste entrar en el pro­gra­ma de patrocinio? en que area vives en Quebec o la parte ingle­sa?