Tahanan » Health Care

Health Care

Photo ©Carolyn B. Heller

Canadians ay kabilang sa kalusugan-i-Est peo-ple sa mundo.

Access sa pangangalaga ng kalusugan ng uni-ver-asin, com­par­a­tive­ly few envi­ron­men­tal prob­lems, a rel­a­tive­ly low crime rate, and a nation­wide enthu­si­asm for sports and the out­doors all con­tribute to the population’s gen­er­al good health. Sa katunayan, sa 2007, mga Bansang Nagkakaisa ay niraranggo sa Canada bilang isa sa mga nangungunang limang pinakamahusay na lugar upang manirahan sa buong mundo, based on a vari­ety of envi­ron­men­tal, kalusugan, and eco­nom­ic indicators.

Maraming peo-ple pakiramdam na ang isa sa mga pangunahing Ben-e-mail ng Liv-ing sa Canada is the country’s high­ly regard­ed nation­al health care sys­tem. Pa isa sa mga pagsubok para sa mga expat na relocating sa Canada ay pag-aaral upang mag-navigate sa mga ins at pagkontra ng pangangalaga ng kalusugan bureaucracy.

Canada’s nation­al health insur­ance sys­tem is known as Medicare. Hindi tulad ng U.S. sys-tem ng parehong pangalan, Canadian Medicare is a pub­licly fund­ed pro­gram that pro-ng vides kalusugan insur-ance para sa lahat Canadian mamamayan at mga permanenteng residente, alintana ng kung ikaw ay nagtatrabaho o kung maaari mong kayang magbayad. In most cas­es, Medicare will also cov­er you if you’re liv­ing in Canada with a work or study permit.

Isa sa mga pinaka impor-tant bagay na ang isangnew­com­er to Canada pangangailangan upang gawin ay ayusin para sa Medicare cov-ER-edad. If you’re com­ing to Canada with a job, your employ­er will nor­mal­ly arrange for your health cov­er­age, and your health care pre­mi­ums will be deduct­ed from your salary. If you’re self-employed or not yet work­ing, Kailangan mong mag-apply at magbayad para sa iyong health insurance sa pamamagitan ng iyong panlalawigan ahensiya ng kalusugan.

Although Canada’s health care pro­gram is rou­tine­ly described as anation­al kalusugan sys-tem, it’s actu­al­ly made up of 13 relat­ed pro­grams – one in each province and ter­ri­to­ry. Ano ang ibig sabihin nito ay na kapag lumipat ka sa Canada, you need to under­stand not only the nation­al health sys­tem over­all but its spe­cif­ic imple­men­ta­tion in the province where you’ll be living.

The fol­low­ing is a list of Canada’s provin­cial and ter­ri­to­r­i­al health agencies:

- Excerpted (sa bahagi) mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Carolyn B. Heller