Tahanan » Pera sa Canada

Pera sa Canada

Canadian bills and coinsBilang balak mo na ang iyong paglipat sa Canada, you need to think about money.

Exchange at least some mon­ey into Canadian dol­lars bago ka dumating sa Canada, kaya wala kayong cash sa kamay para sa taxi o pampublikong sasakyan, pagkain, at incidentals.

Airports and hotels usu­al­ly have unfa­vor­able exchange rates. Makakakuha ka ng mapagpipilian-Ter rate mula sa mga bangko o mula sa an online cur­ren­cy exchange ser­vice.

Pagbabangko sa Canada

Once you arrive in your new Canadian com­mu­ni­ty, buksan ang isang account sa bangko. You’ll need a pass­port and at least one of the fol­low­ing documents:

Kabilang sa Canada sa pinakamalaking bangko ang:

Sa addi-tion sa mga account sa Canadian dol-Lars, most Canadian banks will also let you open an account denom­i­nat­ed in US dol­lars, which is help­ful if you’re relo­cat­ing from the United States or if you reg­u­lar­ly receive US dol­lar payments.

Credit at Debit Card sa Canada

Lahat ng mga pangunahing Canadian bangko gamitin ang Interac deb­it card net­work. MasterCard, VISA, Sires, and Plus cards are accept­ed at near­ly all ATMs (tinatawag ABMs, o Automated Pagbabangko machine, sa Canada).

If you must use a non-Canadian card to with­draw Canadian cash from an ABM, you’ll get a bet­ter exchange rate by using your deb­it card than your cred­it card. Mas mahusay pa rin, use a rep­utable online cur­ren­cy exchange ser­vice.

Buwis, Pamumuhunan, at Financial Planning sa Canada

Kung ikaw ay trabaho-ing o mamuhunan-ing sa Canada, you will like­ly need to pay Canadian income tax. Consult a qual­i­fied accoun­tant, tax pre­par­er, o finan-cial advi-sor who is famil­iar with cross-bor­der tax issues.

Larawan © Alan Albert