Tahanan » Toronto

Toronto

Photo ©Carolyn B. Heller

Canada’s largest city is the coun­try’s finan-cial at busi-Ness puso, nito most mul­ti­cul­tur­al metrop­o­lis, at isangmasigla artis-pagkimbot ng laman cen-Ter. Marami Toronto res­i­dents con­sid­er their city the hub of the uni­verse – or at least the uni­verse north of the 49th par­al­lel. Kung gusto mo pakiramdam sa bahay sa Chicago o marahil Manhattan, you might con­sid­er liv­ing in Toronto.

Toronto ay Bay Street ay Canada sa Wall Street, punong-himpilan para sa mga iskor ng mga bangko at mga pinansyal na serbisyo ng kumpanya. Kung gumagana sa high-tech o mataas na pananalapi, sa Sci-ence o pangangalaga ng kalusugan, real estate, edu-ca-tion, panlalakbay, o ang mga sining, Toronto has plen­ty of opportunities.

With a pop­u­la­tion of 2.5 mil­lion in the city prop­er, and rough­ly five mil­lion in the met­ro­pol­i­tan area, Greater Toronto ay hindi maaaring maging malaking pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, ngunit ito pa rin ranks kabilang ang pinakamalaking lungsod sa ang U.S. at Canada. Ito din ang isa sa mga most eth­ni­cal­ly diverse cities in the world. Halos 50 Ang porsyento ng Toronto residente lugar ay ipinanganak sa labas ng Canada, and thou­sands of new immi­grants arrive every year.

This diver­si­ty has made Toronto adakila ulit-ulitin-ing lungsod. Maaari kang magkaroon ng Indian pagkain ngayon, Italyano tomor-hilera, Griyego ang susunod na, Caribbean cui­sine anoth­er day, and dish­es from many regions of China for days after that. Cultural fes­ti­vals go on near­ly all the time.

Ay hindi maaaring magkaroon ng Toronto ang isang karagatan-harap, ngunit ito ay karapatan sa Lake Ontario. When the weath­er’s fine, gumawa ng mga residente ang karamihan ng kanilang lokasyon sa Lakeside, paglalakad o biking kasama ang baybayin o ferrying sa kabuuan sa isa sa Toronto’s near­by islands.

Talaga, cli-asawa hindi maaaring Toronto pangunahing nagbebenta-ing punto, dahil ang manalo-ters ay mahaba, at suma-mers ay maalinsangan. Toronto’s ever-increas­ing traf­fic, masyado, nakakakuha ng mga mababang marka mula sa locals. Pa rin, if liv­ing in a major inter­na­tion­al city with a wealth of cul­tur­al and recre­ation­al oppor­tu­ni­ties appeals to you, Toronto may lure you here.

Toronto relo-ca-tion na mapagkukunan:

- Excerpted (sa bahagi) mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Toronto water­front and sky­line pho­to ©Carolyn B. Heller