Tahanan » Tungkol sa

Tungkol sa

Buhay sa ibang bansa sa Canada

Your guide to Canadian trav­el, relo-ca-tion, buhay, at kultura

CanadianBeach

Relocating sa Canada ay madaling, karapatan? 

That’s what I thought — at least until my fam­i­ly and I began plan­ning our move here. We naive­ly assumed that relo­cat­ing from the United States to Canada would­n’t be much more dif­fi­cult than mov­ing from one end of the U.S. to the other.

But it was­n’t just hav­ing to fig­ure out kung paano ayusin para sa trabaho per-mits o aplay para sa kalusugan insur-ance o makahanap ng mga paaralan para sa mga bata. Kami sur-prized sa gaano kaliit ang alam namin tungkol sa Canadian buhay at kultura.

What it means to be a bilin­gual coun­try. Paano embraces ng Canada mul-Ti-cul-tur-al-turo. The active Canadian arts scene.

Bakit Canadian Thanksgiving sa Oktubre?

Why is the Queen of England’s birth­day a hol­i­day in Canada?

Ano ang mga Nanaimo bar? At mayroon silang anumang-bagay na gawin sa legal same-sex mar­riage?

Kahit maloko mga bagay tulad ng bakit ang ketsap lasa dif-fer-ent sa Canada?

Isinulat ko ang Book sa Relocating sa Canada

After I real­ized how much my fam­i­ly had to learn, I fig­ured that oth­er new Canadians would have these same ques­tions — and many oth­ers, masyado. Kaya ko wrote isang libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Then I cre­at­ed this web­site, livingabroad​in​cana​da​.com, which has been online since 2009.

Naninirahan sa ibang bansa sa Canada ay dinisenyo para sa kahit sino-iisip ng mga relocating sa Canada o para sa mga bagong dating na sinusubukan upang malaman kung paano upang palagian. It was writ­ten specif­i­cal­ly for expats and poten­tial expats from the United States, ngunit ito ay puno ng mga detalye na makakatulong sa bagong Canadians mula sa UK, Australya, Niyusiland, and many oth­er coun­tries as well.

At kahit na ninyo sa Canada isang habang, you may find some inter­est­ing tid­bits of infor­ma­tion that you did­n’t know.

Sino ako, gayon pa man?

Ako ay Carolyn B. Heller, may-akda ng libro na ang, Buhay sa ibang bansa sa Canada, at lumikha ng Buhay sa ibang bansa sa Canada website.

I’m a trav­el, pagkain, and fea­ture writer who relo­cat­ed from Boston to British Columbia in 2003.

Basahin ang sa upang malaman ang higit pa tungkol sa akin, how my fam­i­ly and I end­ed up in Canada, at ang ilan sa aking mga paboritong mga bagay-bagay tungkol sa Canada.

And if you’re ready to buy the book…

Explore this web­site to learn more about relo­cat­ing to Canada and about Canadian trav­el, buhay, at kultura.

At kung gusto mong malaman ang higit pa, i-click dito upang bumili ng libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada.

Salamat!

Larawan © Alan Albert