Tahanan » Magiging isang Canadian na permanenteng residente

Magiging isang Canadian na permanenteng residente

Photo ©Carolyn B. Heller

Mayroon kang nagpasyang set-tle sa Canada per-nanay-nently o para sa isang pinahabang oras? Gusto mo na dumating sa Canada bago mayroon ka ng trabaho may linya up? Ka balak-Ning sa launch a busi­ness sa Canada? Are you already liv­ing in Canada with a work per­mit but you want to remain in the coun­try indefinitely?

Then you should apply to become a Canadian per­ma­nent resident.

Once you become a Canadian per­ma­nent res­i­dent, ito ay hindi nangangahulugan na dapat mong manirahan sa Canada permanente. Gayunman, sa main-tain ang iyong mga res-i-kuping Sta-tus, you have to live in Canada for at least two of every five years.

Canada ay may "point sys-tem"Para sa pagsusuri ng permanenteng mga aplikasyon ng paninirahan. You must have a min­i­mum num­ber of points for your appli­ca­tion to be con­sid­ered, at higit pang mga point mayroon kang, mas malamang na ang iyong application ay makuha ang luntiang ilaw. Makakuha ka ng mga puntos para sa iyong edu-ca-tion, ang uri at dura-tion ng iyong gumana ang expe-ri-ence, iyong trangkaso-ency sa Ingles at / o Pranses, iyong edad (ikaw ay makakuha ng pinakamaraming puntos kung ikaw ay higit sa 21 ngunit sa ilalim ng 50), at kung ka mayroon ng trabaho o poten-tial na trabaho sa Canada.

Kung mayroon kang isang asawa o karaniwang-batas part-ner, makakakuha ka ng addi-tional na puntos para sa kanyang / ang kanyang edukasyon at karanasan sa trabaho. Sa katunayan, Maaari kang magpasya kung ikaw o ang iyong asawa / partner ay dapat na ang "punong-guro aplikante" na batay sa kung aling ang isa sa inyo ay magkakaroon ng mas malaking bilang ng mga puntos. The Citizenship and Immigration Canada web­site includes a cal­cu­la­tor that can help esti­mate the num­ber of points you and your spouse/​partner would have.

Magbasa nang higit pa tungkol sa proseso ng becom­ing a Canadian per­ma­nent res­i­dent sa Citizenship at Immigration Canada web-site.

- Excerpted mula sa libro, Buhay sa ibang bansa sa Canada. Upang basahin ang nalalaman, Bilhin ang libro.

Larawan © Carolyn B. Heller